طرح درس های رشته اتاق عمل
دانشکده پرستاری و مامایی

طرح درس های رشته اتاق عمل

 نیمسال دوم 1401-1400

icon روانشناسی عمومی
icon بررسی وضعیت سلامت
icon خون شناسی و انتقال خون
icon مدیریت در اتاق عمل
icon بهداشت روانی در اتاق عمل
icon  آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن
icon 2تشریح
icon تکنولوژی جراحی در جراحی های چشم
icon تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق
icon 1 کارآموزی تکنیک اتاق عمل 
icon  فیزیولوژی 2
icon کارآموزی مهارت های پرستاری
icon  میکروب شناسی
icon فیزیک پزشکی و الکتریسیته و رباتیک
icon تکنولوژی اتاق عمل اعصاب
icon بیهوشی و مراقبت های آن
icon تکنولوژی اتاق عمل ارتوپد
icon تکنولوژی اتاق عمل  فک و صورت

 

نیمسال اول 1401-1400

icon زبان تخصصی 2
icon فناوری اطلاعات در اتاق عمل
icon اصول مراقبت در اتاق بهبودی
icon روش تحقیق در اتاق عمل
icon اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب
icon طرح درس اتاق عمل
icon طرح درس اصطلاحات پزشکی اتاق عمل
icon طرح درس بافت شناسی و آسیب شناسی رشته اتاق عمل
icon طرح درس تروما
icon طرح درس تشریح 1 اتاق عمل
icon طرح درس تکنولوژی اطفال
icon طرح درس تکنولوژی ترمیمی،پلاستیک ،پوست وسوختگی
icon طرح درس تکنولوژی جراحی زنان و اورولوژی
icon طرح درس تکنیک 1
icon طرح درس تکنیک 2
icon طرح درس فیزیولوژی 1
icon طرح درس کارآموزی اصول و مهارتها
icon طرح درس کارآموزی اسکراب
icon طرح درس کارآموزی سیار طرح درس کارآموزی سیار
icon طرح درس مقدمه ای برتکنولوژی اتاق عمل 2
icon فیزیک پزشکی و الکتریسیته و کاربرد آن در اتاق عمل_1 1

 

طرح درس های كارشناسي اتاق عمل نیمسال دوم 1400-99

خون شناسی و انتقال خون

زبان تخصصی

آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

فوریت های پزشکی

تکنولوژی جراحی در جراحی های  فک وصورت

بیهوشی و مراقبت های آن

کارآموزی مهارتهای بالینی

کارآموزی اتاق عمل اورژانس

کارآموزی اصول و عملکرد فرد سیار

کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

کارآموزی تکنیک 1 اتاق عمل

تکنولوژی جراجی در جراحی های ارتوپدی

کار آموزی رفتار در اتاق عمل

اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی

آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل

تشریح2

تکنولوژی جراحی قلب و عروق و توراکس

طرح درس های كارشناسي اتاق عمل نیمسال اول 1400-99 

تکنولوژی جراحی گوارش و غدد

بهداشت در اتاق عمل

کار آموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

کارآموزی مهارتهای بالینی

کارآموزی مراقبت در اتاق بهبودی

مدیریت در اتاق عمل

مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل

اصول مراقبت در اتاق بهبودی

اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب

فیزیولوژی1

روش تحقیق در اتاق عمل

اصول و فنون مهارت های بالینی

آمار حیاتی

بافت شناسی و آسیب شناسی

تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست سوختگی،ترمیمی و پیوند

تکنولوژی جراحی در تروما، حوادث و اورژانس

تکنولوژی جراحی اطفال

تکنولوژی جراحی در جراحی زنان و اورولوژی

تکنولوژی جراحی چشم

تغذیه در جراحی

باکتریولوژی و انگل شناسی

 

 طرح درس های كارشناسي اتاق عمل نیمسال اول 99-98

طرح درس های كارشناسي اتاق عمل نیمسال اول و دوم 98-97

 

طرح درس های نیمسال دوم 97-96

آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل

اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی

 

طرح درس های نیمسال اول 97-96

اصول و فنون عملکرد فرد سیار واسکراب 

مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل

 

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید