تقویم آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی

تقویم آموزشی

 

 برنامه تقویم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱۴۰۰

انتخاب واحد

‌ورودي 97 و ماقبل

دوشنبه 15 شهريور 1400

ورودي 98 و 99

سه شنبه 16 شهريور 1400

انتخاب واحد تكميلي

ورودي 97 و ماقبل

دوشنبه 22 شهريور 1400

ورودي 98 و 99

سه شنبه 23 شهريور 1400

شروع كلاسها

شنبه 27 شهريور‌   1400

حذف و اضافه

ورودي 97 و ماقبل

شنبه 3 مهر 1400

ورودي 98 و 99

يك‌شنبه 4 مهر 1400

پايان كلاسها

رشته هاي غير پزشكي

پنج‌‌شنبه 16 دي 1400

رشته هاي علوم پزشكي

پنج‌‌شنبه 23 دي 1400

زمان امتحانات

رشته هاي غير پزشكي

شنبه 18 دي تا پنج‌شنبه 30 دي‌‌‌ 1400

رشته هاي علوم پزشكي

شنبه 25 دي تا پنج‌شنبه 7 بهمن‌‌‌ 1400

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید