طرح درس های بالینی مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی

طرح درس های بالینی مامایی

 

طرح درس هاي باليني نيمسال اول 1401-1402

1 کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی

کارآموزی زایمان طبیعی و غیرطبیعی

کار آموزی پزشکی قانونی در مامایی

کارآموزی بارداری طبیعی

کارآموزی اطفال

کارآموزی در عرصه سونوگرافی، رادیولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان

کارآموزی در عرصه نوزادان

کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی

کارآموزی در عرصه بیماری های داخلی جراحی

طرح درس هاي باليني نيمسال اول 98-99

برنامه كارآموزی ترم سه ورودی ۹۷

برنامه كارآموزی دانشجويان مامايي ترم پنج ورودی ۹۶ نيمسال اول ۹۸-۹۹

برنامه كارآموزی دانشجويان مامايي ترم هفت ۹۸-۹۹

 

طرح درس های بالینی نیمسال دوم 96-97

کارآموزی در عرصه بهداشت باروری ، مادر و کودک و تنظیم خانواده

 

 طرح درس بالینی نیمسال اول 96-97

کاراموزی در عرصه بهداشت باروری ، مادر وکودک و تنظيم خانواده

کارآموزی بارداری و زایمان غیر طبیعی

کاراموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل وزایمان

کارآموزی پزشکی قانونی در مامایی

کارآموزی در عرصه بیماری های داخلی و جراحی در بارداری

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی1و2

طرح درس بالینی نیمسال دوم 95-96

کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و کودک

کارآموزی اصول خدمات بهداشت جامعه

کارآموزی نوزادان

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیرطبیعی 1 و2

کارآموزی در عرصه بهداشت باروری، مادر و کودک و تنظیم خانواده 

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید