روز شمار هفته ملی بانوان
دانشکده پرستاری و مامایی

شنبه
1400/07/24
زنان، مدیریت اطلاعات و ارتقای سواد سلامت در بحران کرونا
(دریافت اطلاعات از منابع معتبر، تشخیص منابع معتبر از غیر معتبر، استفاده صحیح و انتشار اطلاعات در شبکه های مجازی)          
یک شنبه 1400/07/25

زنان ، مدیریت سلامت روان خود و خانواده در بحران کرونا

(مدیریت سوگ،مدیریت استرس،خشونت خانگی، روابط خانوادگی سالم، تقویت مهارت های ارتباطی، حمایت همسران از یکدیگر)
 دو شنبه 1400/07/26  زنان و مدیریت زندگی سالم در بحران کرونا (تغذیه سالم، فعالیت بدنی در منزل)
 سه شنبه   1400/07/27

زنان و سلامت اجتماعی در بحران کرونا

(فقر، بیکاری ، ازدست دادن سرپرست خانواده ، زنان سرپرست خانواده، فرصت کارآفرینی، آموزش راه اندازی کسب و کار در فضای مجازی برای زنان)
          چهار شنبه   1400/07/28

زنان و سلامت باروری در بحران کرونا

(روابط زناشویی ایمن و سالم، بارداری، زایمان، شیردهی)
 پنج شنبه   1400/07/29

زنان و واکسیناسیون بیماری کووید 19

(اهمیت واکسیناسیون و رفع باور های غلط، دریافت اطلاعات صحیح درباره عوارض واکسیناسیون و مدیریت آن، واکسیناسیون زنان باردار، واکسیناسیون نوجوانان و جوانان، مشاغل پر خطر و واکسیناسیون کرونا)
 جمعه   1400/07/30

زنان و مدیریت سلامت خانواده

(حمایت از همسران و فرزندان، پیشگیری از انتقال کووید در بین افراد خانواده )

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید