جلسات توجیهی ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته های مامایی و پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی

جلسات توجیهی ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته های مامایی و پرستاری به تفکیک رشته برگزار گردید.

روز سه شنبه مورخ 2/8/ 1402جلسات توجیهی دانشجویان جدید الورود در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید ، در این جلسات پس از عرض خیرمقدم و تبریک جهت آغاز ورود به عرصه پر افتخار دانشجویی و علم آموزی ، مطالب مورد نیاز دانشجویان شامل ( معرفی و آشنایی با قسمتهای مختلف دانشکده و مرکز آموزش مهارتهای بالینی - بازگو نمودن قوانین و مقررات حراستی و آموزشی دانشکده - آشنایی با بسترهای فراهم شده برای دانشجویان در حیطه های فرهنگی و آموزشی و پژوهشی و مهارت آموزی) ارائه گردید.

گروه پرستاری

photo ۲۰۲۳ ۱۰ ۲۴ ۱۱ ۱۵ ۵۶

photo ۲۰۲۳ ۱۰ ۲۴ ۱۱ ۱۵ ۵۷

photo ۲۰۲۳ ۱۰ ۲۴ ۱۱ ۱۵ ۵۸

گروه مامایی

photo ۲۰۲۳ ۱۰ ۲۴ ۱۱ ۱۲ ۲۲

photo ۲۰۲۳ ۱۰ ۲۴ ۱۱ ۱۲ ۲۳ 2

photo ۲۰۲۳ ۱۰ ۲۴ ۱۱ ۱۲ ۲۳

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید