شرايط عضويت و امانت
دانشکده پرستاری و مامایی

شرايط عضويت و امانت

شرايط عضويت:

گروه اول و سوم: همه كارمندان و اعضاي هيات علمي رسمي عضو كتابخانه هستند. اما اعضاي هيات عملي و كاركناني كه جديداَ به استخدام دانشگاه درآمده اند، با آوردن حكم كارگزيني مي توانند عضو كتابخانه شوند

گروه دوم: به صورت خودكار عضو كتابخانه مي شوند.

اعتبار عضويت

همه اعضاي كتابخانه تا زمان تسويه حساب با دانشگاه عضو كتابخانه هستند.

مدت و تعداد امانت كتاب به شرح زير است:

نوع عضويت تعداد امانت مدت امانت
اعضاي هيات علمي 5 نسخه 30 روز
دانشجويان كارداني و كارشناسي 3 نسخه 14 روز
دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي 5 نسخه 30 روز
دانشجويان دكتراي تخصصي (PHD) 10 نسخه 30 روز
كاركنان دانشگاه 4 نسخه 30 روز

ضوابط مربوط به امانت

جهت استفاده و امانت منابع كتابخانه ها ارائه كارت دانشجويي و يا كارت شناسايي عكس دار الزامي است

كاربران مي توانند با ورود به سايت دانشگاه و سامانه كتابخانه كتابها را به صورت اينترنتي دو هفته يكبار تمديد كنند. براي اين كار نياز به شماره عضويت و كلمه عبور است. شماره عضويت: شماره شناسايي دانشجو، و كلمه عبور: كد ملي تعريف شده است

چون امكان رزرو كتاب هم وجود دارد كاربران تا زماني كه عضو ديگري كتاب را رزرو نكرده است مي توانند كتاب را تمديد كنند.

در صورتي كه منبع به امانت گرفته شده در زمان مقرر تمديد يا به كتابخانه بازگشت داده نشود، مشمول جريمه نقدي به ازاي هر روز 100 تومان خواهد شد.

در صورتي كه كتابه به هر صورتي توسط كاربري مفقود، ناقص يا غير قابل استفاده شود، بايد عين كتاب خريداري و به كتابخانه تحويل شود.

تسويه حساب

تمام اعضا براي تسويه حساب بايد به بخش پايان نامه ها واقع در طبقه همكف ساختمان انديشه مراجعه كنند.

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید