دومين همایش ملی تولید دانش سلامتی در مواجهه با كرونا و حكمرانی در جهان پساكرونا
دانشکده پرستاری و مامایی

دومين همایش ملی تولید دانش سلامتی در مواجهه با كرونا و حكمرانی در جهان پساكرونا

 این همایش به همت مركز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی و دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامی واحد   نجف آباد، در تاريخ 28 و 29 ديماه سال 1400 به‌صورت نيمه حضوري برگزار شد. در حاشيه همايش 3 پنل تخصصي، 2 مسابقه و تعدادي كارگاه نيز برگزار گرديد كه با استقبال دانشجويان، اساتيد و دانش پژوهان گرامي قرار گرفت.

اهداف برگزاري همايش شامل موارد زير مي باشد.:

* بررسی شاخصهای تولید دانش در حیطه مختلف علوم سلامتی و بهداشت
* بررسی شاخصهای حکمرانی در جهان جدید مبتنی بر دانش جدید تولید شده در حیطه مختلف علوم سلامتی و بهداشت
* آینده پژوهی در خصوص کسب و کارهای نوپدید در حیطه مختلف علوم سلامتی و بهداشت و تاثیر آن بر حکمرانی صالح در جهان جدید
* بررسی شاخصهای جدید قدرت و اقتدار در جهان جدید مبتنی بر دانش نوظهور در حیطه مختلف علوم سلامتی و بهداشت و روشهای کاربست آن

اين همايش در دو حوزه كلي شناختي و كاربردي برگزار گرديد.

تمركز حوزه شناختي بر:

-  دانش سلامت و بهداشت بر تبیین ساختار، ماهیت دانش جدید و فرایند نظامهای بین الملل در جهان پساکرونا
-
شناخت شاخصهای جدید قدرت با ابزار سلامت و بهداشت در حکمرانی در جهان پساکرونا
-
تبیین شاخصه های افراد دانش مدار در در حیطه مختلف علوم سلامتی و بهداشت در جهان پساکرونا

تمركز حوزه كاربردي بر:

  - نحوه کنش و واکنش و تعاملات بین المللی با محوریت تمدن سازی نوین سلامت در حکمرانی در جهان پساکرونا
-
نحوه سیاستگذاری مطلوب در ابعاد سلامت و بهداشت در حکمرانی در جان پساکرونا
- تبیین جایگاه علم در حوزه های سلامت و بهداشت در دانشگاه برای دستیابی به حکمرانی تمدن ساز در جهان پساکرونا
- تبیین سبک زندگی جدید در جهان پساکرونا
- نحوه کاربست دانش جدید سلامتی در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و صنعتی در جهان پساکرونا

 pasa

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید