همایش ملی «تولید دانش سلامتی در مواجهه با كرونا و حكمرانی در جهان پساكرونا»
دانشکده پرستاری و مامایی

همایش ملی «تولید دانش سلامتی در مواجهه با كرونا و حكمرانی در جهان پساكرونا»

این همایش به همت مركز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، آبان سال 1399 به‌صورت تلفیقی مجازی و حضوری برگزار شد

این همایش در موضوع اصلی دستیابی به دانش سلامتی و با ١٠ محور بین‌رشته‌ای نظام سلامت از جمله مدیریت، حقوق، روانشناسی، محیط زیست، سبک زندگی، فنی مهندسی، تجارب تاریخی بحران و بیماری در جهان، آموزش، پژوهش و فناوری برگزار شد

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید