اعضای شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

 

  1. خانم دکتر راضیه امینی: رئیس دانشکده
  2. خانم دکتر مریم مقیمیان: مدير خدمات پژوهشي دانشگاه و رئيس مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي
  3. آقای دکتر مهرداد آذربرزین: عضو هیات علمی گروه پرستاری و مدیر کل توسعه آموزش و پژوهش علوم پزشکی دانشگاههای آزاد استان
  4. خانم دکتر شادی گلی: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
  5. خانم دكتر فاطمه سلماني: مدير امورآموزشي و پ‍ژوهشي دانشکده
  6. خانم دکتر مینا جوزی: مدیر گروه پرستاری
  7. خانم دکتر فریدخت یزدانی: عضو هیات علمی گروه پرستاری
  8. خانم دكتر مرجان گلي: عضو هیات علمی گروه مامايي

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید