واحد بررسي وضعيت سلامت
دانشکده پرستاری و مامایی

واحد بررسي وضعيت سلامت

  • واحد بررسي وضعيت سلامت يا سميولوژي جهت آموزش نحوه معاينات فيزيكي به دانشجويان پرستاري، مامايي و پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد. امكانات موجود در اين واحد شامل مولاژ سمع قلب و ريه، دو عدد مولاژ معاينه گوش، مولاژ معاينه چشم، مولاژ معاينه توده هاي پستاني، مولاژ معاينه ركتوم، مولاژ معاينه پروستات، مولاژ معاينه دررفتگي مادرزادي مفصل هيپ، انواع فشارسنج (جيوه اي، عقربه اي، ديجيتالي) 30 عدد، 15 عدد ست افتالموسكوپ- اتوسكوپ، تخت معاينه و ... مي باشد.

vahed

vahed1  vahed2

vahed3

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs uni pgb

دسترسی سریع

لینک های مفید