کمیته ها
دانشکده پرستاری و مامایی

کمیته ها

كميته هاي دفتر توسعه آموزش

 رئيس كميته دفتر توسعه آموزش: سيمين فدايي

كميته

مسئول كميته

اعضاء

اعتبار بخشي

نيره ناصري

شادي گلي

نرگس طوقيان

صلاحيت باليني

دكتر جوزي

مرجان گلي

توانمند سازي هيات علمي

ليلا السادات كهنگي

فرزانه رحيمي

صبيحه شكراني

ارزشيابي

منيره باباشاهي

مرضيه شايان منش

پژوهش در آموزش

مريم مقيميان

مهشيد معيني مهر

اعظم فروغي پور

مشورتي دانشجويان ودانش آموختگان

راضيه اميني

دكتر زهرا راهنورد

شادي گلي

برنامه ريزي درسي

فرخ فيروزه

فريدخت يزداني

حسن فرهمند

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs uni pgb

دسترسی سریع

لینک های مفید