کمیته ها
دانشکده پرستاری و مامایی

کمیته ها

كميته توانمندسازي اعضاي هيات علمي:
      مسوول: سرکار خانم کهنگی
         اعضا: سرکار خانم ها روشنی و فروغي پور


كميته مشورتي دانشجويان:
      مسوول: سركار خانم اميني
          اعضا: سركار خانم ها رحيمي، ناصري، مرجان گلي


كميته ارزشيابي اساتيد:
        مسوول: سرکار خانم دکترجوزي
            اعضا: سركار خانم ها باباشاهي،‌معيني مهر


كميته برنامه ريزي درسي:
       مسوول: سركار خانم يزداني
اعضا: سركار خانم ها فيروزه،‌شكراني


كميته پژوهش در آموزش:
       مسوول: سركار خانم مقيميان
اعضا: سركار خانم ها شايان منش، شادي گلي، طوقيان

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs uni pgb

دسترسی سریع

لینک های مفید