برنامه جلسات گروه
دانشکده پرستاری و مامایی

برنامه جلسات گروه

برنامه جلسات نيمسال دوم 1402-1401 گروه پرستاري به شرح زير اعلام مي گردد:

تاريخ جلسه روز ساعت مكان
1402/1/27 یکشنبه

12-12:30

سالن پرتو دانش

1402/2/24 یکشنبه 12-12:30

سالن پرتو دانش

1402/3/28 يكشنبه 12-12:30

سالن پرتو دانش

1402/4/25 یکشنبه 12-12:30

سالن پرتو دانش

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید