برنامه کارآموزی2
دانشکده پرستاری و مامایی

برنامه کارآموزی2

ورودی مهر 1402

icon كارآموزي پرستاري در دارو درماني
icon كارآموزي مهارتهاي باليني پرستاري

 

ورودی بهمن 1401

icon برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه فرد و خانواده(مراكز سلامت)
icon  کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد- جراحي زنان
icon کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد اصلاحی- نوزادان
icon   کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد- اورژانس
icon کارآموزی در عرصه کودکان امام حسين
icon   کارآموزی در عرصه مدیریت(سيدالشهدا)
icon  كارآموزی در عرصه اورژانس
icon كارآموزي اصول ومهارتها
icon  كارآموزي بزرگسالان 1-  جراحي عروق
icon كارآموزي بزرگسالان1-داخلي
icon  كارآموزي بزرگسالان2 الزهرا گوارش
icon  كارآموزي بزرگسالان2- كاشاني
icon كارآموزي بزرگسالان3
icon کارآموزي بزرگسالان3-چمران
icon كارآموزي بهداشت روان-آلا
icon كارآموزي بهداشت روان-جنان
icon  كارآموزي بهداشت روان-فارابي
icon  - كارآموزي بهداشت مادران نوزاد-شهيد منتظري
icon   كارآموزي بهداشت مادران نوزاد-شهيد منتظري
icon كارآموزي بهداشت مادران نوزاد-مركز بهداشت
icon كارآموزي سلامت جامعه- مركز بهداشت
icon كارآموزي عرصه بزرگسالان-  اتاق عمل منتظري
icon كارآموزي عرصه بزرگسالان- الزهرا ENT
icon كارآموزي عرصه بزرگسالان-  داخلي اعصاب امين
icon  كارآموزي عرصه بزرگسالان-  سرطان سيدالشهدا
icon كارآموزي عرصه بزرگسالان-  سوختگي
icon كارآموزي عرصه بزرگسالان-  شريعتي
icon   كارآموزي عرصه بزرگسالان-  فيض چشم
icon كارآموزي عرصه بزرگسالان-  قلب چمران
icon  كارآموزي عرصه ويژه-همودياليزمنتظري
icon كارآموزي عرصه ويژه كاشاني- ICU
icon كارآموزي عرصه ويژه- CCU فيض
icon كارآموزي فارماكولوژي- منتظري
icon   كارآموزي كودكان-امام حسين
icon  كارآموزي كودكان-رجايي
icon   كارآموزي مادر و نوزاد مامايي(منتظري)
icon كارآموزي مشكلات شايع- كاشاني
icon كارآموزي وي‍ژه-كاشاني
icon مركز ترك اعتياد طلوع
icon مركز ياس

 

ورودی بهمن 1400

icon كارآموزي اصول ومهارتها
icon   كارآموزي فارماكولوژي

 

ورودی مهر 1400

icon كارآموزي بزرگسالان 1- جراحي
icon كارآموزي بزرگسالان1-داخلي
icon كارآموزي بهداشت مادران نوزاد- اورژانس
icon كارآموزي بهداشت مادران نوزاد-مامايي
icon  كارآموزي بهداشت مادران نوزاد-مركز بهداشت

 

 

 ورودی بهمن 1399

icon كارآموزي بزرگسالان2- ارتوپدي
icon كارآموزي بزرگسالان2- داخلي گوارش
icon كارآموزي سلامت جامعه- مركز بهداشت
icon كارآموزي سلامت جامعه-مركز مشاوره ياس

 

 

 

ورودی مهر 1399

icon  كارآموزي بزرگسالان3-جراحي قلب 
icon  كارآموزي بزرگسالان3-داخلي ريه
icon كارآموزي بهداشت روان-آلا
icon كارآموزي بهداشت روان-جنان
icon كارآموزي بهداشت روان-مدرس
icon کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه فرد و خانواده(مراكز سلامت)
icon کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد- اورژانس(خورشيد-منتظري )
icon کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد- اورژانس(خورشيد-منتظري و امين)
icon کارآموزی در عرصه کودکان امام حسين
icon کارآموزی در عرصه مدیریت(امين)
icon كارآموزی در عرصه اورژانس(منتظري و امين و خورشيد)
icon کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد- نوزادان (2)
icon كارآموزي مادر و نوزاد مامايي(جراحي منتخب الزهرا)

 

 

ورودی بهمن 1398

icon  كارآموزي كودكان 
icon   كارآموزي كودكان-كودكان
icon   كارآموزي مشكلات شايع
icon كارآموزي وي‍ژه-ICU

 

 

 ورودی مهر 1398

icon  كارآموزي عرصه بزرگسالان- چشم 
icon   كارآموزي عرصه بزرگسالان-  اتاق عمل
icon   كارآموزي عرصه بزرگسالان - داخلي و جراحي
icon كارآموزي عرصه بزرگسالان- سرطان
icon   كارآموزي عرصه بزرگسالان - سوختگي
icon   كارآموزي عرصه بزرگسالان - قلب
icon كارآموزي عرصه بزرگسالان- ENT
icon كارآموزي عرصه ويژه- CCU
icon كارآموزي عرصه ويژه - همودياليز
icon كارآموزي عرصه ويژه- ICU

 

 

ورودی بهمن 1397

icon  کارآموزی در عرصه اورژانس 
icon   کارآموزی در عرصه بزرگسالان 1-3- سوختگی
icon ه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه
icon   کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد- اورژانس
icon   کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد- مامایی
icon   کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد- نوزادان زهرا
icon کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد- نوزادان
icon   کارآموزی در عرصه کودکان
icon کارآموزی در عرصه مدیریت

 

 

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید