آزمایشگاه فیزیولوژی
دانشکده پرستاری و مامایی

آزمایشگاه فیزیولوژی

کارشناس آزمایشگاه فریبا صالحی
شماره تماس 42292552

 

 az3

  • نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش
  • محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم
  • تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه: ميكروسكوپ نوري

 

ایمنی کار با دستگاه های آزمایشگاه فیزیولوژی
دستور کار آزمایشگاه فیزیولوژی    
روش کار با دستگاه های فیزیولوژی
fff
 

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید