آزمایشگاه بیوشیمی
دانشکده پرستاری و مامایی

آزمایشگاه بیوشیمی

کارشناس آزمایشگاه دکتر مریم ولی مند
شماره تماس 42292078

 

 az4

 

  • نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش
  • محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم
  • تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه: انکوباتور شیکر دار، میکروسکوپ دو چشمی، لوپ، بن ماری، سانتريفوژ، المینار، اسپکتوفتومتر، آون، اتوکلاو
ایمنی کار با دستگاه های آزمایشگاه بیوشیمی
دستور کار آزمایشگاه بیوشیمی    
روش کار با دستگاه های بیوشیمی
fff
 

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید