آزمایشگاه بافت شناسی
دانشکده پرستاری و مامایی

آزمایشگاه بافت شناسی

کارشناس آزمایشگاه فریبا صالحی
شماره تماس 42292552

 

 az2

  • نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش
  • محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم
  • تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه: میكروسكوپ دو چشمي، میکروسکوپ دو چشمی مرکزی با دوربین و مانیتپر، سانتریفیوژهماتوکریت


ایمنی کار با دستگاه های آزمایشگاه بافت شناسی   
دستور کار آزمایشگاه بافت شناسی    
روش کار با دستگاه های بافت شناسی   
fff
 

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید