آزمایشگاه بافت شناسی
دانشکده پرستاری و مامایی

آزمایشگاه بافت شناسی

کارشناس آزمایشگاه فریبا صالحی
شماره تماس 42292552

 

 az2

  • نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش
  • محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم
  • تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه: میكروسكوپ دو چشمي، میکروسکوپ دو چشمی مرکزی با دوربین و مانیتپر، سانتریفیوژهماتوکریت


ایمنی کار با دستگاه های آزمایشگاه بافت شناسی   
دستور کار آزمایشگاه بافت شناسی    
روش کار با دستگاه های بافت شناسی   
fff
 

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید