آزمایشگاه ایمنی شناسی
دانشکده پرستاری و مامایی

آزمایشگاه ایمنی شناسی

کارشناس آزمایشگاه فریبا صالحی
شماره تماس 42292552

 

 az6

  • نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش
  • محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم
  • تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه: میکروسکوپ دو چشمی، سانتریفیوژ، انکوباتور

ایمنی کار با دستگاه های آزمایشگاه ایمنی شناسی
دستور کار آزمایشگاه ایمنی شناسی    
روش کار با دستگاه های ایمنی شناسی
fff
 

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید