برنامه زمانبندی کارگاههای دانشجویان پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی

طبق برنامه ریزی گروه پرستاری، کارگاههای دانشجویان به تفکیک ورودی در تاریخ های زیر در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد:

 

دانشجویان ورودی مهر ۹5:  کارگاه مهارت های ارتباطی با مددجو و خانواده (۱۱ بهمن)

 

دانشجویان ورودی مهر ۹4:  کارگاه ایمنی مددجو (11 بهمن )

 

دانشجویان ورودی مهر ۹3: کارگاه اخلاق حرفه ای ( ۳ بهمن ساعت ۱۰ صبح)

دانشجویان ورودی بهمن 94: کارگاه کنترل عفونت ( 4، 5 و 6 بهمن)     اطلاعیه

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs uni pgb

دسترسی سریع

لینک های مفید