معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی: دانشکده پرستاری و مامایی واحد نجف آباد باید برای سایر واحد ها الگو باشد
دانشکده پرستاری و مامایی

 

با حضور معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد نجف آباد، دفتر EDO ، مرکز تحقیقات مراقبت های کل نگر و همچنین مرکز تحقیقات طب ورزشی در این دانشگاه افتتاح شد.

IMG 4002 95b31
به گزارش پایگاه خبری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، سید علی ابطحی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موفقیت های چشمگیر دفتر EDO دانشکده پرستاری و مامایی واحد نجف آباد در زمانی کوتاه گفت:" با توجه به اینکه این دفتر از 9 ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرده است با این حال در این مدت کوتاه توانسته است در توانمند سازی اعضای هیات علمی، کمیته های پژوهش در آموزش و کمیته های مشاوره دانشجویی اقدامات بسیار خوبی انجام دهد به طوری که این مرکز با توجه به همین فعالیت ها توانسته است موافقت های اولیه جهت اخذ مجوز برای کارشناسی ارشد را کسب کند."

ابطحی ادامه داد:" دانشکده پرستاری و مامایی واحد نجف آباد نمونه ای از همه دانشکده های پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی می باشد و باید به عنوان الگوای موفق برای سایر دانشکده ها واقع شود. همه واحد های علوم پزشکی باید با برنامه ریزی و الگو گیری از این دانشکده بتوانند از این مرکز استفاده کنند"

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs uni pgb

دسترسی سریع

لینک های مفید