برگزاری کنفرانس آشنایی با جراحی سزارین
دانشکده پرستاری و مامایی

برگزاری کنفرانس آشنایی با جراحی سزارین  از سلسله کنفرانس های جراحی توسط دانشجویان گروه اتاق عمل  فرزانه سدهی و مهدی مردانی روز چهارشنبه 1402/8/10 در سالن پرتو دانش برگزار گردید

 

photo ۲۰۲۳ ۱۱ ۰۱ ۱۴ ۲۷ ۱۹

  photo ۲۰۲۳ ۱۱ ۰۱ ۱۴ ۱۶ ۵۳

 photo ۲۰۲۳ ۱۱ ۰۱ ۱۴ ۱۷ ۲۸ 2

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید