گزارش تصویری از برگزاری دهمین نشست بالینی شو
دانشکده پرستاری و مامایی

گزارش تصویری از برگزاری  دهمین نشست بالینی شو با عنوان: از دندان درد تا سکته مغزی در دانشکده پرستاری و مامایی

ارائه به شیوه کیس استوری

ارائه دهندگان: خانم مریم علیرضایی دانشجوی ارشد پرستاری زیر نظر سرکارخانم دکترفریدخت یزدانی عضو هیات علمی گروه پرستاری

29019785008

۲۰۲۲۱۲۲۶ ۱۰۱۲۵۷

۲۰۲۲۱۲۲۶ ۱۰۱۲۵۲

۲۰۲۲۱۲۲۶ ۱۰۱۱۴۱

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید