ژورنال کلاب
دانشکده پرستاری و مامایی

ژورنال کلاب

برنامه ژورنال ريپورت گروه پرستاري شش ماه اول95

ساعت و محل برگزاري تاريخ ارائه دهنده موضوع ‍
ساعت 13 سالن پرتو دانش 26/2/95 دكتر مهرداد آذربرزين ازن تراپي
ساعت 9 سالن پرتو دانش 22/3/95 ليلا سادات كهنگي استفاده از تکنولوژی های جدید در آموزش پرستاری (m-health & digital storytelling)
ساعت 12 سالن فرهنگ 21/4/95 نرگس طوقيان Hand Offs and SBAR Module

 

 

برنامه ژورنال ريپورت گروه مامايي شش ماه اول 95

ساعت و محل برگزاري تاريخ ارائه دهنده موضوع ‍
ساعت 15 سالن پرتو دانش سه شنبه 7/2/95 اعظم فروغي پور Zika Virus Infection in Pregnancy Women in Rio de Janiro _ Preliminary Report
ساعت 15 سالن پرتو دانش چهارشنبه 5/3/95 صبيحه شكراني The Effect of Centering Pregnancy Versus Traditional Prenatal Care Model on Improved Adolescent Health Behaviors in the prenatal Period
ساعت 13سالن فرهنگ سه شنبه 22/4/95 شادي گلي

عوامل افزایش دهنده و کاهش دهنده امید در زنان ناباروربا تجربه شکست در درمان:یک مطالعه فنومنولوژی

ساعت 13 سالن فرهنگ چهارشنبه 17/6/95 مرضيه شايان منش Correlation of Pregnancy Outcome with Quadruple Screening Test at Second Trimester

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs uni pgb

دسترسی سریع

لینک های مفید