تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی سال 96-95
دانشکده پرستاری و مامایی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

انتخاب واحد شنبه ۲ بهمن ﺗﺎ ﭘﻨـﺞﺷﻨﺒـﻪ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۵
شروع كلاسها ﺷﻨﺒـﻪ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۵
حذف و اضافه شنبه ۲۳ بهمن تا چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵
امتحانات میان ترم شنبه ۱۹ فروردین تا پنج شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞﺷﻨﺒـﻪ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۶
امتحانات پایان ترم چهارشنبه ۱۷ خرداد ﺗﺎ دوشنبه ۲۹ خردادماه ۱۳۹۶

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs uni pgb

دسترسی سریع

لینک های مفید