تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵
دانشکده پرستاری و مامایی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

انتخاب واحد سه شنبه ۱۶ شهریور ﺗﺎ ﭘﻨـﺞﺷﻨﺒـﻪ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
شروع كلاسها ﺷﻨﺒـﻪ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۵
حذف و اضافه شنبه ۱۰ مهر تا چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
امتحانات میان ترم شنبه ۱۵ آبان تا پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞﺷﻨﺒـﻪ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۵
امتحانات پایان ترم  ﺷﻨﺒـﻪ ۱۸ دی ﺗﺎ پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs uni pgb

دسترسی سریع

لینک های مفید