اسامي اعضاء هيات علمي دانشكده كه در مقطع دكتري پذيرفته شده اند
دانشکده پرستاری و مامایی

اسامي اعضاء هيات علمي دانشكده كه در مقطع دكتري پذيرفته شده اند

اسامي اعضاء هيات علمي دانشكده كه در مقطع دكتري پذيرفته شده اند

نام                           رشته تحصيلي     سال قبولي          دانشگاه محل تحصيل       سال اخذ مدرك

مينا جوزي                      پرستاري            1389                دانشگاه تربيت مدرس    1393             

مهرداد آذربرزين             پرستاري            1389               دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  1393

زينب حيدري                  پرستاري            1390               دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مريم مقيميان                 پرستاري            1392               دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شادی گلی                     پرستاري            1392               دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مرجان گلي                    مامايي               1393               دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فريدخت يزداني              پرستاري            1393               دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

راضیه امینی                    پرستاری            1395                دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اسامي كارشناسان دانشكده كه در مقطع دكتري پذيرفته شده اند

فاطمه سلماني                پرستاري            1392               دانشگاه تربيت مدرس

طيبه كريمي                   پرستاري            1392               دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs uni pgb

دسترسی سریع

لینک های مفید