دانشجویان برتر
دانشکده پرستاری و مامایی

دانشجويان پرستاري:

نام دانشجو                              سال ورودي                  معدل كل

شادي مهدوي ورپشتي             1392                          18/68

زهرا حاجي رحيمي ريزي          1392                          18/59

معصومه حسيني اصل               1390                          18/55

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs uni pgb

دسترسی سریع

لینک های مفید