طرح درس بالینی مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی

طرح درس بالینی مامایی

طرح درس بالینی نیمسال اول 96-97

کاراموزی در عرصه بهداشت باروری ، مادر وکودک و تنظيم خانواده

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی1و2

طرح درس بالینی نیمسال دوم 95-96

کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و کودک

کارآموزی اصول خدمات بهداشت جامعه

کارآموزی نوزادان

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیرطبیعی 1 و2

کارآموزی در عرصه بهداشت باروری، مادر و کودک و تنظیم خانواده 

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs uni pgb

دسترسی سریع

لینک های مفید