برنامه کارآموزی مامایی نیمسال اول 96-97
دانشکده پرستاری و مامایی

برنامه کارآموزی مامایی نیمسال اول 96-97

برنامه کاراموزی ورودی 92

بهداشت مادر و کودک

مدیریت در عرصه

زایمان طبیعی و غیر طبیعی

 

برنامه کاراموزی ورودی93

بارداری طبیعی و غیر طبیعی

بیماری های داخلی جراحی

نوزادان نیازمند مراقبت ویژه

رادیولوژی در مامایی

زایمان طبیعی و غیر طبیعی

 

برنامه کاراموزی ورودی94

بیماری های کودکان

حقوق و پزشکی قانونی در مامایی

زایمان طبیعی و غیر طبیعی

برنامه کاراموزی ورودی 95

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs uni pgb

دسترسی سریع

لینک های مفید