اسامي اعضاء هيات علمي دانشكده كه در حال تحصیل در مقطع دكتري می باشند
دانشکده پرستاری و مامایی

اسامي اعضاء هيات علمي دانشكده كه در حال تحصیل در مقطع دكتري می باشند

اسامي اعضاء هيات علمي دانشكده كه در حال تحصیل در مقطع دكتري می باشند

نام                           رشته تحصيلي     سال قبولي          دانشگاه محل تحصيل       سال اخذ مدرك

 شادی گلی                     مامایی           1392               دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مرجان گلي                       مامايي               1393               دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فريدخت يزداني              پرستاري            1393               دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

راضیه امینی                      پرستاری            1395                دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

منیره باباشاهی                پرستاری                   1397               دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید