آزمایشگاه هاي علوم پايه
دانشکده پرستاری و مامایی

آزمایشگاه هاي علوم پايه

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی بصورت مشترک با دانشکده پزشکی دارای آزمایشگاههای مجهز به امکانات مورد نیاز و پیشرفته می باشد. این آزمایشگاهها با امكانات و تجهيزات كاملاً تخصصي و به روز به منظور بالا بردن مهارت های عملي دانشجویان مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

آزمایشگاههای مختلف اعم از:

 • میکروب شناسی
 • بیوشیمی ایمنی شناسی
 • بافت شناسی
 • انگل شناسی
 • فیزیولوژی
 • سالن تشریح و مولاژ

می باشند.

 آزمایشگاه میکروب شناسی:

 کارشناس مسئول: ‌آقای حجت زمانیان                                      

 تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه: ۱ استاد- ۲ مربی

 نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش

 محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم

 تلفن تماس:‌۲۵۵۳

 تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:

میكروسكوپ دو چشمی- فور(Oven) – انكوباتور- اتوكلاو- هود لامینار کلاس II- استریل کننده

 آزمایشگاه ایمنی شناسی:

 کارشناس مسئول :‌خانم فریبا صالحی

 تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه:۱ استاد- ۲ مربی

 نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش

 محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم

 تلفن تماس:‌۲۵۵۳

تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:سانتریفوژ – الایزاریدر

آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی

کارشناس مسئول: خانم فریبا صالحی                        

تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه:۲ استادیار- ۲ مربی

نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش

محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم

تلفن تماس:‌۲۵۵۲

تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:

اتوتكنیكون- حمام بافت- میكروتوم- میكروسكوپ تحقیقاتی آکس۴۱

 • آزمایشگاه انگل شناسی:
 • کارشناس مسئول: آقای حجت زمانیان
 • ·تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه:۲استادیار- ۲ مربی
 • نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش
 • محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم
 • ·تلفن تماس:۲۵۵۳
 • تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه: میكروسكوپ تحقیقاتیBX51- استریومیكروسكوپ

     

آزمایشگاه فیزیولوژی:

کارشناس مسئول:آقای حجت زمانیان

تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه: ۱ استاد- ۳ مربی

نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش

محل آزمایشگاه: مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده پزشکی طبقه دوم

تلفن تماس:‌۲۵۵۳

تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:الكتروكاردیوگرام – اسپیرومتر – اسپکتروفتومتر

سالن تشریح و مولاژ:

کارشناس مسئول: خانم فریبا صالحی

تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع تخصصی آزمایشگاه:۱ استاد- ۲ مربی

نوع خدمات قابل ارائه آزمایشگاه به سازمانها و صنایع بیرون از دانشگاه:آموزش، تحقیق و پژوهش

محل آزمایشگاه: دانشکده پزشکی زیر زمین

تلفن تماس:‌۲۵۵۲

تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه: انواع مولاژهای بدن انسان از جمله قلب، کلیه، دست ، پا و ...

منوی اصلی

ورود کاربران

جستجو

تقویم روز

مراکز علمی و تحقیقاتی

nmdrs

دسترسی سریع

لینک های مفید